ДИАРТ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО

АРХИТЕКТУРНО БЮРО ДИАРТ


Проектантско ателие „ДИАРТ” е създадено през 1999 година в град Дупница. Регистрирано е съгласно българското заканадателство като едноличен търговец „ Янка Владимирова- Борислав Владимиров- ДИАРТ”.

Проектантско ателие „ДИАРТ” се е развивало със стабилни темпове на българския проектантски пазар и чрез коректното си  и професионално отношение към своите клиенти е успяло да извоюва достойно място сред водещите проектантски фирми в България.

В момента фирмата притежава два офиса съответно в градовете София и Дупница, които са оборудвани с най-съвременна техника и софтуеър. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти в областта на архитектурата, конструкциите и останалите инженерни специалности като ползваме и външни специалисти.