ДИАРТ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО


Начало »  За насПроектантско ателие „ДИАРТ” е създадено през 1999 година в град Дупница. Регистрирано е съгласно българското заканадателство като едноличен търговец „ Янка Владимирова- Борислав Владимиров- ДИАРТ”.

Проектантско ателие „ДИАРТ” се е развивало със стабилни темпове на българския проектантски пазар и чрез коректното си  и професионално отношение към своите клиенти е успяло да извоюва достойно място сред водещите проектантски фирми в България.

В момента фирмата притежава два офиса съответно в градовете София и Дупница, които са оборудвани с най-съвременна техника и софтуеър. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти в областта на архитектурата, конструкциите и останалите инженерни специалности като ползваме и външни специалисти.

От нашия екип са проектирани стотици еднофамилни къщи, жилищни кооперации, хотели, административни и производствени сгради, бензиностанции и други. Проектите изготвени от нас са насочени не само в инвестиционното проектиране, а и в устройственото планиране и паркоустройството. В тази връзка наш приоритет е и предлагането на пълна консултантска услуга за инвеститорите при изготвяне и дефиниране на техните инвестиционни намерения.

Екипът ни залага на използването на всички нови технологии и строителни продукти в своите проекти, комбинирайки ги с познатите строителни методи, както и на оригиналното, новаторско и творческо мислене при оформянето на архитектурните идеи за всеки конкретен обект.  

През 2008 година „ДИАРТ” е носител на първа награда в Националния конкурс „Архидея 2008”, Раздел „Спортни обекти, СПА центрове и атракциони” и наградата за „Хармонична и устойчива архитектура, съхраняваща максимално българския природен и културен потенциал”. През 2009 фирмата бе класирана на трето място в конкурса  за нов пътнически терминал на летище Пловдив.

арх. Борислав Владимиров

арх. Борислав Владимиров


арх. Атанас Тосев

арх. Атанас Тосев


арх. Петко Симеонов

арх. Петко Симеонов


арх. Мирослав Кръстев

арх. Мирослав Кръстев

http://miroslav-krestev.blogspot.com/арх. Ваня Гергова

арх. Ваня Гергова