ДИАРТ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО

Жилищна сграда, магазин и подземен гараж - гр. Кърджали


Начало »  Проекти »  Жилищни »  Жилищна сграда, магазин и подземен гараж - гр. Кърджали

  Настоящият проект третира изграждане на обект “Жилищна сграда с магазин и подземен гараж”, същата находяща се в урегулиран поземлен имот в квартал 177 по плана на гр. Кърджали, жк. ”Възрожденци”. 
   Сградата представлява основно застрояване и е проектирана на три етажа и партер със сутерен. Кота корниз е 12,00 м. за четитиетажната част от сградата и кота корниз 10,00 м. за триетажната част. Основният подход към сградата за обитателите /жилищната част/ и зареждането на магазина е решен от към улица с о.т.2603 и 2611, а подхода за магазина е от бул. „Христо Ботев”.
    В урегулираният поземлен имот са осигурени необходимите места за паркиране – подземен паркинг, достъпът до който се осъществява посредством рампа с подход от бул. „Христо Ботев” както е показано в проектните разработки.
  
Жилищната сграда, предмет на настоящият проект е проектирана    апартаментен тип - с девет жилища – четири жилища за 2-ма обитателя, едно жилище за един обитател и четири жилища за 4-ма обитателя. Комуникацията във вертикално отношение е предвидено да се осъществява посредством стълбищна клетка и асансьор, осигуряващи свободен достъп на обитателите до отделните нива на жилищната сграда. Функционалното и планово   решение на жилищната сграда е избрано така, че да осигурява максимално удобство и конфорт на обитателите на жилищната сграда. Свободните пространства около сградата са решени с алеи на тревна фуга и озеленени площи.