ДИАРТ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО

Вилна сграда за настаняване на туристи - с. Паничище


Начало »  Проекти »  Жилищни »  Вилна сграда за настаняване на туристи - с. Паничище

  Сградата, предмет на настоящият проект е проектирана  да функционира като Вилна сграда за  настаняване на туристи.
          Зоната за настаняване е проектирана с общ   капацитет 20 места за настаняване, разпределени както следва:
                                 - десет двойни стаи
          Сградата  е проектирана на два   етажа със сутерен – партер  и тавански етаж.
          В сутеренният – партер  етаж – кота +0,00 и +1,40  - в него е разположен входно фоайе с рецепцията за обслужване на туристите ползващи местата за настаняване и обслужващи помещения, както следва:
                                 - зона за обслужване на посетителите – в нея са разположени   рецепцията към местата за настаняване на туристи за приемане на посетителите и фоайе с места за изчакване.         
                                  - обслужваща зона – в нея са разположени складове за обслужването на стаите, камериерски офис и необходимите технически  помещения към тях, а също така помещение с джакузи със съблекални и WC.
          В първия  етаж – кота +2,80 и +4,20  са разположени четири стаи за настаняване  
                                 - зона за настаняване – в нея са разположени стаи – четири двойни стаи и необходимите технически и обслужващи помещения към тях.
 
          Във вторият етаж – кота +5,60 и +7,00 са разположени стаи за настаняване на туристи 
                                 - зона за настаняване – в нея са разположени стаи – четири двойни стаи и необходимите технически и обслужващи помещения към тях.
          В таванския етаж – кота +8,40 и +9,80 са разположени стаи за настаняване на туристи и камериерски офис.
                                 - зона за настаняване – в нея са разположени стаи – две двойни стаи и необходимите технически и обслужващи помещения към тях.
          Комуникацията във вертикално отношение   е предвидено да се осъществява посредством обособена стълбищна клетка, осигуряваща   свободен достъп на посетителите до отделните нива на вилната сграда.
          Функционалното и планово   решение на вилната сграда е избрано така, че да бъде осигурен широк достъп до всички нива вместващи основните дейности.
              Свободните пространства около сградата са решени като пешеходни алеи, паркинги и озеленени площи.