ДИАРТ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО

УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ месност „Кузни бунар“, гр. Сапарева баня


Начало »  Проекти »  Устройствени »  УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ месност „Кузни бунар“, гр. Сапарева баня

Обща част
                Обектът е проектиран на основание инвестиционно намерение на възложителя за изграждане на архитектурна среда за почивка и възстановяване и с цел задоволяване на обществените и социални потребности. Намерението се аргументира от наличието на неповторима природна среда, благоприятен климат и минерални извори.
                Местонахождение
                Теренът предмет на разработката е разположен в землището на гр. Сапарева баня – един от най-известните курортни и балнеоложки центрове в България. Намира се в непосредствена близост до града на около два километра от центъра в посока югозапад, с леснодостъпни комуникацонни връзки / схема 1 /.
                Характеристика на терена
                Благоприятните климатични условия са обусловени от непосредствената близост на планината и наличието на минерална вода, които са основна предпоставка за изграждане на селище, задоволяващо социалните нужди за почивка и рехабилитация. Предвиденият за застрояване имот е с правоъгално очертание с приблизителни размери 390 / 170 метра, ориентиран с дългата си ос в посока север – юг, с равномерен наклон около 12%. От всяка точка на имота се откриват панорамни гледки, както към планината „Рила“, така и към долината на река „Джерман“ и планина „Витоша“ в далечината. В имота няма ценна дървесна растителност, както и други природни забележителности, което дава възможност за комплексното му озеленяване и благоустрояване в зависимост от намеренията и желанията на собствениците.
                Устройствена концепция
                Мисловната и мултимедиина действителност и виртуалното обкръжение имат глобално измерение, което надделява явлението на ограниченото физическо пространство. Стремежа на индивида към духовна и физическа свобода форулира целта на архитектурната среда да задоволи функционалните, социалните и символични ценности. Тези принципи определят посоката и формират идеята за съставяне на функционалната програма за изграждане на селището съдържащо структурни, функционални и композоционни елементи.
                Структура
                Основните структурни елементи / схема 2/ определени от съдържанието на програмата са обособени в няколко взаимосвързани зони:
Рехабилитационнен център в който са разположени хотел с около двеста легла, СПА, балнеология и водолечение, ресторант, лоби бар, нощен клуб, кафе бар, покрити и открити басейни предназначени за обитателите на селището и за външни посетители. В зоната се предвижда изграждането на конгресен блок с необходимия брой легла за нощуване и конферентна зала за около двеста места с възможност да функционират самостоятелно.
Зона със средноетажна застройка / до пет етажа/ в партерната част на която се предвижда изграждане на елементи на общественото обслужване.
Зона със средноетажна застройка – вторичен център освободен от помещения за обществено обслужване но наситен с елементи за отдих и развлечение като – открит басейн, детски площадки открити и покрити места за игри и други.
Зони с нискоетажно застрояване с или без самостоятелни имоти за семейно обитаване.
Зона спорт – съдържа закрити пространства за фитнес, уелнес, шах, билярд и други, както и открити пространства за тенис и комбинирано игрище за волейбол, баскетбол и мини футбол.
Функционални връзки
Разполагането на функционалните елементи е в пряка зависимост от тяхното предназначение и функционалните връзки помежду им /схема 3/. Възприетата функционална и комуникационна система осигурява безпрепятствено и безконфликтно обслужване на всички структурни елементи. Очертава обособените зони и осъществява взаимната им кореспонденция. Общата система за комуникационно обслужване е разделена на:
Автомобилно обслужване – зареждане със стоки, достъп на пожарни коли, линейки, извозване на битови отпадъци, личен транспорт, паркиране и гариране.
Пешеходен достъп до всички зони на структурните елементи с пет минутен изохрон до всички обществени и общодостъпни места.
Компзиционно и обемнопространствено решение
                Обособяването на два основни центъра единият за рехабилитация, лечение и делови прояви и другия за кооперативно обитаване с елементи на отдих и развлечение свързани посредством зоната наситена с елементи на обществено обслужване са основният композиционен гръбнак на селището. Останалите зони са периферно разположени, затихват като застройка и внасят спокойствието при индивидуалното обитаване / схема 4/. Основната цел на композиционното решение е постигане на безпрепятствена, пряка и визуална връзка с природата и комфортното обитаване в различно и неповторимо място.
                 Технико икономически показатели
                Площ на терена                                                              71 726 м2
                Застроена площ                                                              15 042 м2
                Разгъната застроена площ                                        45 124 м2
                Плътност на застрояването                                       21 %
                Кинт. / Коефициент на интензивност /                               0,63
                Приблизителен брои жилища                                                800 бр.
                Хотелски легла                                                                               200 бр.
                Конферентен блок със зала                                      200 места
                Обществено обслужващи обекти                          1000 м2
                Приблизителен брой обитатели                           2000 души