ДИАРТ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО

Национален изложбен център, ул. Шипка №6


Начало »  Проекти »  Обществени »  Национален изложбен център, ул. Шипка №6


КОНЦЕПЦИЯ:
С проектното решение сградата се разделя на две функционални части – на офиси за отдаване под наем и на изложбена част. 
Бихме ги нарекли условно „делник“ и „празник“.
Двете части получават самостоятелни входове – от ул. Шипка за изложбената част и от ул. Св. Климент Охридски - за офисната.
За изложбената част е проектирано ново стълбище и два панорамни асансьора, които свързват всички нива от партера до покрива включително.
Покривът се преосмисля и развива като покрив-тераса и арт-кафене, които стават естествено продължение на изложбените площи в долните нива.
Така смесващите се досега потоци на „делника“ и „празника“ се разделят и не си пречат взаимно. 
Функционалното разделяне се отразява и на формалното третиране на фасадата като „отворена навън“ за офисната част и „затворена в себе си“ – за изложбената.

АРХИТЕКТУРНА ЕСТЕТИЗАЦИЯ:

        Обединяването на експозиционните зали по вертикала създава новото усещане за непрекъснатост, което липсва при досегашното външно стълбище.
Предвижда се изложбените зали да са в относително затворени обеми с дозирано естествено осветление в зоната на вертикалните комуникации – горно през светлинния кладенец от покрива до партера и странично – на северната и южната фасади, на границата между делника и празника.